செவ்வாய், 6 மார்ச், 2012

எண்களை குறிக்கும் சொற்கள்...


தமிழில் 1 முதல் 899 வரை உள்ள எண்களை குறிக்கும் அனைத்து சொற்களுமே "உ" கரத்தில் தான் முடியும்.

உதாரணம்:

ஒன்று - கடைசி எழுத்து "று" = ற் + உ.
இரண்டு - கடைசி எழுத்து "டு" = ட் + உ.
எண்ணூற்றி தொன்னுற்று ஒன்பது - கடைசி எழுத்து "து" = த் +உ.

2 கருத்துகள்: