செவ்வாய், 6 மார்ச், 2012

பழந்தமிழர்கள் பயன்படுத்திய கால அளவுகள்


பழந்தமிழர்கள் பயன்படுத்திய கால அளவுகள்:

60 தற்பரை - 1 வினாடி.
60 வினாடிகள் - 1 நிமிடம்
24 நிமிடம் - 1 நாழிகை
2 1/2 நாழிகை - 1 மணி
3 3/4 நாழிகை - 1 முகூர்த்தம்
7 1/2 நாழிகை (அ) 2 முகூர்த்தம் - 1 யாமம்
60 நாழிகை 1 நாள்.
8 யாமம் 1 நாள்.
7 நாள் 1 கிழமை.
15 நாள் 1 பக்கம்.
2 பக்கம் 1 மாதம்.
2 மாதம் 1 பருவம்.
3 பருவம் 1 செலவு.
2 செலவு 1 ஆண்டு.

( 365 நாள் 15 நாழிகை 31 வினாடி 25 தற்பரைகல் கொண்டது ஓர் ஆண்டு )

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக